مبلمانی برای دوستداران حیوانات

در بسیاری از کشورها تعداد حیوانات خانگی بسیار زیاد می باشند به عنوان مثال در کشور کره که این مبلمان طراحی و تولید شده است بیش از ده میلیون انسان به همراه حیوان خانگی زندگی می کنند.

امروزه محل های زندگی فقط برای انسانها نیست ما محل ها را با حیوانات خانگی مشترک هستیم .
نحوه طراحی مبلمان خانگی می تواند به عنوان عاملی جهت ارتباط میان انسان و حیوان به کار آید .
مبلها به اندازه کافی تحریک کننده برای حس کنجکاوی حیوانات خانگی هستند .

در زندگی امروزی بشر بسیاری از انواع حیوانات در کنار انسان زندگی می کنند ، انسانها به این حیوانات مهر می ورزند و تعداد حیواناتی که بوسیله انسانها نگهداری می شوند روز به روز افزایش می یابد و به همین دلیل تعداد کارخانجاتی که در ارتباط با حیوانات خانگی تولید می کنند رو به افزایش است و به این ترتیب حیوانات خود را به عنوان یک همراه زندگی انسان تثبیت نموده اند .
در این همزیستی مهمترین وسیله مشترکی که میان انسان و حیوان به طور مشترک استفاده می شود مبلمان است ، این وسیله را هردو به طور مشترک استفاده می نمایند .

در طراحی این مبلمان ارتباط میان رفتار و احساسات حیوانات خانگی و نیاز های انسان در نظر گرفته شده است ، به این ترتیب این ارتباط بسیار آسانتر برقرار می گردد . با وجود این مبلمان محیطی آرامش بخش و پر احساس میان انسان و حیوان خانگی برقرار می گردد .

این تونل گربه ها که در مبل تعبیه شده است می تواند این احساس مشترک ارتباطی را ایجاد نماید .
بسیار دوست داشتنی خواهد بود اگر بتوانیم مبلمانی طراحی کنیم که همانگونه که ما از آن احساس آرامش می کنیم حیوانات خانگی هم از آن لذت ببرند .
چند نمونه دیگر از این محصولات:

تصویر 1
تصویر ۱
تصویر 2

تصویر ۲