لوستر جدید

Erwin Zwiers با همکاریMargie Teeuwen لوستر جدید و زیبایی را به کمک منسوجات ضد میکروبی، خلق کرده است.این لوسترجدید دارای طرحی جذاب و منحصر به فردی است.شکل کلی این لوستر جدید ، تداعی کننده ی کاغذی است که در دست فشرده شده است.

همان طور که گفته شد، متریال مورد استفاده در ساخت این لوستر جدید منسوجات ضد میکروبی است.در محیط پیرامون انسان شمار زیادی از میکروارگانیزم‌ها زنـدگی می‌کنند. میکروارگانیزم ها شامل قارچ‌ها، باکتری‌ها، ویروس‌ها، جلبک‌ها، هاگ‌ها و… هستند که غالباً به عنوان میکروب بیان می‌شوند. در صورت برهم خوردن تعادل این موجودات درطبیعت، سلامت افراد تهدید خواهد شد.از آنجایی که منسوجات علاوه بر مهیا نمودن محیط مناسب رشد و تکثیرمیکروب‌ها می‌توانند سبب انتقال و شیوع انواع بیماری‌ها شوند، از این روتحقیقات زیادی برای تولید الیاف و منسوجات ضدمیکروب انجام شده است.

با وجود اینکه شکل و طرح این لوسترهای زیبا هنگام تولید توسط طراح ایجاد شده است. اما از ویژگی های منحصر به فرد این لوسترهای زیبا می توان به قابلیت شکل پذیری و ایجاد طرح ها و شکلهای متنوع، بارها و بارها توسط مالک اشاره کرد.