فضای اداری قابل انعطاف

مایکل گارسیا و فرید تمجیدی (معمار ایرانی) در دانشگاه کالیفرنیا آشنا شدندو شرکت معماری به نام گارسیا تمجیدی را تاسیس کردند.شرکت گارسیا تمجیدی پروژه های زیادی را در زمینه دفاتر اداری،خانه ها و استودیو ها طراحی کرده است.

پروژه دفتر اداری Elastic در سال ۲۰۱۵ توسط شرکت گارسیا تمجیدی طراحی شده است. طراحی به صورت پلان باز (open space) برای جستجو و تجزیه و تحلیل که جهت انجام فعالیتهای مهندسی ،پشتیبانی و فروش می باشد،انجام شده است، این فضا انعطاف پذیری فوق العاده ای برای کاربران ایجاد نموده و سادگی با هر نوع بهره برداری اداری قابل انطباق است و میزان بهره وری از فضا را به حداکثر می رساند.

یک محیط کار شفاف واقعی که اتاقهای باز اطراف اتاقهای ملاقات رسمی سازمان دهی شده است و با استفاده از مارکها با رنگهای پر جنب و جوش تقویت شده است.

طراحی سقفهای بلند و دیوارهای خارجی درخشان و محیط اداری با پلان باز ، استفاده از نور طبیعی برای روشن کردن فضای داخلی را میسر ساخته است.راهروها و اتاقهای ملاقات به کمک تیغه های تعلیق صدا طراحی شده اند که آگوستیک فضا را تقویت می کند و فضای آرام و خصوصی تری ایجاد می کند.