عکس معماری داخلی

این منزل مسکونی در دامنه کوه واقع شده است و به افراد ساکن در آن این امکان را می دهد که دیدی گسترده از حومه برزیل داشته باشند.در ادامه عکس معماری داخلی این منزل نشان داده می شود.

1
۱

Jacobsen Arquitetura این خانه را در بخش روستایی پائولیستا در برزیل طراحی کرد.این خانه به گونه ای طراحی شده است که با خطوط سایت در ارتباط و هماهنگی باشد.در طراحی این منزل مسکونی به مواردی همچون نور خورشید و دید گسترده به اطراف توجه شده است.با توجه به منطقه و شرایط آب و هوایی سقف شیب دار برای این منزل در نظر گرفته شده است.در بخش جلوی این ساختمان، استحر آبی طراحی شده است که با مکان استراحتی که در اطراف آن طراحی شده است، امتیاز ویژه ای برای این منزل محسوب می شود.

آشپزخانه و بخش غذاخوری مستقیما به فضای باز پشت خانه ارتباط دارند.بخش نشیمن در دو بخش داخلی و خارجی طراحی شده است.طراحی بخش خارجی نشیمن به افراد ساکن در منزل این امکان را می دهد که علاوه بر استراحت و ارتباط با یکدیگر، از مناظر اطراف نیز لذت ببرند.پشت بخش نشیمن دیواری طراحی شده است که فضا را به دو بخش تقسیم می کند و در سمت دیگر دیوار درب ورودی تعبیه شده است.
بخش نشیمن در دو قسمت داخلی و خارجی طراحی شده است.
پشت بخش نشیمن دیواری طراحی شده است که فضا را به دو قسمت تقسیم می کند.
راهرویی با مصالح چوب از پنجره های کاملا شیشه ای مقابل خود نور می گیرد.ترکیب و چیدمان اتاق خواب ها کاملا به صورت متقارن طراحی شده است.