طراحی یک فضای کاری متفاوت

این پروژه بازتاب دید طراح نسبت به دفاتر کاری است . وی با ساختارشکنی در این پروژه فضایی متفاوت برای برگزاری جلسات ایجاد نموده است.هدف وی از ساخت این سازه استفاده از حداکثر فضا با تغییر در نوع نشستن و تشویق کاربران به تعامل با ساختار و یکدیگر است. این سازه به گونه ای طراحی […]

این پروژه بازتاب دید طراح نسبت به دفاتر کاری است . وی با ساختارشکنی در این پروژه فضایی متفاوت برای برگزاری جلسات ایجاد نموده است.هدف وی از ساخت این سازه استفاده از حداکثر فضا با تغییر در نوع نشستن و تشویق کاربران به تعامل با ساختار و یکدیگر است.

این سازه به گونه ای طراحی شده که از آن می توان در فضاهای کوچک و بزرگ استفاده کرد .

کاربران می توانند از این سازه بالا بروند ، روی نیمکتهای آن استراحت کنند ، لم دهند و به گفتگو با یکدیگر بپردازند. این سازه با الهام از جنگلهای استوایی ساخته شده و در ساخت آن از فولاد لاک الکل زده شده استفاده شده است.طراح این اثر در توصیف آن می گوید: همانگونه که در جنگل می توان از هوایی آزاد و از نوری که از میان شاخ و برگ درختان عبور می کند لذت برد ، با استفاده از این سازه نیز می توان لذتی مشابه را در فضایی کاری تجربه کرد . نور در هر نیمکت به دلیل زوایا و توری ها به شکلی متفاوت دریافت شده و در ضمن سایه روشن های زیبایی ایجاد می نماید.