طراحی گرافیکی با استفاده از موتیفها و نقوش هندی

موتیف در نقّاشی و هنرهای تجسّمی و نمایشی و ادبیات به‌کار می‌رود و مهمترین ویژگی آن در این هنرها خصلت تکرار‌شوندگی و برانگیزندگی آن است.بحث از موتیف در نقد و تحلیل جنبه‌های ساختاری و محتوایی آثار فواید و کارایی‌های بسیاری دارد.با توجّه به تنوّع عناصری که می‌توانند کارکردِ موتیف داشته باشند( شامل: موقعیّت، واقعه، عقیده، تصویر، شخصیّت نوعی، ویژگی بارز یک شخصیّت، مضمون مکرّر و نقوش…) این اصطلاح با اصطلاحات دیگری ارتباط می‌یابد که عبارتند از: درونمایه، تپس، لایت‌موتیف، کهن‌الگو.

وصف ساده ی«نقش مایه»(motif)دشواراست.چکیده و بی پیرایه بودن، موجز و مجرد، جوهر وجود را شکل دادن، همانا رسیدن به بیان ساده ی نقشمایه است. و البته نقش مایه نه به معنی جز شی از کل بلکه به معنی از کل به جزء رسیدن، جزئی که تمام صفات و خصوصیات را داراست.

شرکت sandisk یک کمپانی در زمینه تکنولوژی و نوآوری می باشد. استودیو طراحی tsk design طراحی داخلی دفتر شرکت sandisk در بنگلور ،هند را انجام داده است. تیم طراحی در زمینه طراحی محیطی آثارزیبا و ماندگار وبا ارزشی داشته است . دراین پروژه طراحانtask design جداره های فضای داخلی را با استفاده از موتیف ها و نقوش هندی طراحی کرده اند.

Kolam یک هنر هندی می باشد،که در سر درب اکثر خانه ها در جنوب هند مورد استفاده قرار می گیرد و نشان دهنده خوب بودن چیزی یا موضوعی است. در این پروژه فرم های Kolam ، اساس و پایه طراحی است . ایجاد شبکه ای از این نقوش،در اشکال و مقیاس های متفاوت ، سبب ایجاد الگوهای متفاوتی در طرح ها شده است و در عین حال هویت اصلی طرح حفظ شده است .

شبکه های Kolam برای ایجاد یک پالت متنوع از الگوها، علامت و راه پیدا کردن گرافیک استفاده شده است.

منبع:http://www.contemporist.com
مکان اجرا پروژه : Banglore, India
تیم طراحی : tsk Design
کارفرما : SanDisk
سال:۲۰۱۵