طراحی مبلمان اداری

این مجموعه به کاربران اجازه می دهد که به راحتی فضا را متناسب با نیاز خود دیزاین و سازماندهی کنند و فضاهای مختلف شامل : کارگروهی ، جلسه ، مدیریتی ، مطالعه و به طور کلی فضاهای مختلف برای انجام فعالیتهای ایستاده و نشسته را با استفاده از مبلمان و میزهایی با سایزهای متنوع ایجاد […]

این مجموعه به کاربران اجازه می دهد که به راحتی فضا را متناسب با نیاز خود دیزاین و سازماندهی کنند و فضاهای مختلف شامل : کارگروهی ، جلسه ، مدیریتی ، مطالعه و به طور کلی فضاهای مختلف برای انجام فعالیتهای ایستاده و نشسته را با استفاده از مبلمان و میزهایی با سایزهای متنوع ایجاد نمایند.

در طراحی این مبلمانها علاوه بر جنبه عملکرد به جنبه زیبایی نیز توجه زیادی شده تا محیط کاری راحت و لوکس به نظر برسد.