طراحی سرویس بهداشتی

در بخش نوسازی یک اتاق زیرشیروانی در شهر Chelsea,Massachusetts ، شرکت Merge Architects دیواری شامل ۴۰۰۰۰ رولپلاک چوبی را برای پوشش خارجی سرویس بهداشتی طراحی کردند.طراحی سرویس بهداشتی متفاوت این شرکت بی نظیراست و توجه بسیاری را به خود جلب کرده.

این طرح ایجاد شده در زیرشیروانی طراحی شده در این خانه، دارای بیش از ۴۰۰۰۰ رولپلاک چوبی می باشد. این رولپلاک ها یک دیوار دارای فرورفتگی و بیرون آمدگی را ایجاد می کنند که طرح جدیدی در سرویس بهداشتی ایجاد می کند.

گیره ها در ۳۰ طول مختلف بریده شده اند و سپس به طور جداگانه در یک صفحه شامل سوراخ های CNC با قطر۱.۳۰ سانتی متر قرار داده می شوند.

نتیجه بدست آمده یک سطح موجدار است که هم به عنوان فضایی برای نگهداری وسایل لازم درسرویس بهداشتی استفاده می شود و هم به عنوان جداره سرویس بهداشتی عمل می کند. سطح ضخیم دیوار یک قفسه کتاب منحصر به فرد را برای مجموعه کتاب های صاحبش فراهم کرده است.

سرویس بهداشتی که دارای کاشی های سبز روشن است، از طریق دری پنهان شده در سطح موجدار قابل دسترسی است.

نورپردازی جالب داخل این سرویس بهداشتی به جذابیت آن افزوده است.