طراحی سازه ای غول آسا برای کودکان

طراحان و معماران شرکت Luckey سازه غول آسایی به نام ((بالارونده))را طراحی و اجرا کرده اند. این سازه ی بزرگ ، برای بازی و سرگرمی کودکان طراحی شده است و همکنون در مرکز علوم لیبرال(گسترش آزادی اندیشه و آزادی بیان،)، شهر جرسی در نیو جرسی نصب شده است.

این سازه ی غول آسا در قلب مرکز علوم جرسی (وید مرکزی )نصب شده است.نصب این سازه به کمک پایه هایی فلزی ،بصورتی خلاقانه به استراکچر بتنی موجود بنا انجام گرفته است.این سازه در عین حال که سازه ای وابسته به ساختمان است ،سازه ای مستقل،متمایز وجسورانه به نظر می رسد.

لوله های به کار رفته در این سازه با فرم پیچ در پیچ آن نمادی از رشد و شکوفایی است.ارتفاع بلند سالن سبب شده،که منظره ای منحصربه فردایجاد شود.از آنجاییکه بازدید کنندگان از یک مسیر پلکانی و پرپیچ وخم بالا وپایین می روند نیروهای گریز از مرکز به دقت مورد بررسی قرار گرفته است.(نیروی گریز از مرکز یا مرکزگریزی شبه نیرویی است که به سمت بیرون بر یک جسم در حال دوران احساس می‌گردد و ناشی از لختی میباشد. این کمیت را هر وقتی که شیئی در جاده‌ای منحنی یا پیچ داری حرکت می‌کند ملاحظه می‌کنیم.)تمام آیتمهای ایمن سازی و استانداردسازی به دقت مورد بررسی قرار گرفته است. تجربه ی راه رفتن در این فضای معماری تجربه ای نو و تازه است وبه طور قطع برای کودکان جذاب خواهد بود.

منبع:http://www.contemporist.com
سال :۲۰۱۵
تیم طراحی و معماری:شرکت Luckey