طراحی داخلی خلاقانه کتابخانه monterreys conarte

قفسه های کتاب نه تنها به عنوان نگه دارنده کتاب استفاده می شوند بلکه به عنوان یک فضای پویا برای یادگیری، به پرواز درآوردن تخیل و ایجاد آرامش در هنگام مطالعه عملکرد دارند.

استودیو طراحی مکزیکی anagrama طراحی داخلی کتابخانه ای در مونتری مکزیک رابه پایان رسانده است.این فضای صمیمی و راحت برای مطالعه و لذت بردن از کتاب ،توسط conarte (شورای شهری هنر و فرهنگ) واگذار شده است.
طراحی این فضا مانند یک پیله است که سرنشینان آن توسط یک دیوار مشبک از قفسه های کتاب احاطه شده اند. علاوه برآرشیوسازی نشریات و کتب مختلف، واحد های چوبی برای شبیه سازی داخل یک گنبد پیکربندی شده است.

دراین سالن به کمک طراحی پلکانی که دارای ویژگی های عمق است و همچنین تغییر پرسپکتیو قفسه ها انتهای سالن مشخص شده است. در عین حال به کمک نیم دایره روشن در دیوار انتهایی به شکل نقطه اضمحلال ساختار ، تعادل بین رنگ و پرسپکتیو ایجاد شده است.

مکان پروژه:monterrey, mexico
سال :۲۰۱۵