طراحی خانه ای زیبا توسط معماران هلندی

معماران Paul de Ruiter ، به همراه معماران داخلی i29 ، Villa V را طراحی کرده اند که خانه ای برای یک خانواده در Bloemendaal هلند است.

پارک Brederode در شهر Bloemendaal هلند ،قسمتی از محوطه ماسه ای حفاظت شده هلند شمالی است که موقعیت منحصر به فردی برای زندگی دارد.

در قلب این محوطه زیبا ، معماران Paul de Ruiter ، یک ویلای پایدار لوکس و راحت طراحی کرده اند.از همان ابتدا روشن بود که این محوطه اطراف ویلا باید تا جایی که ممکن است محافظت شود.

یک زیرزمین و همچنین یک همکف ،که نیمی از آن در شیب پشته قرار دارد ، برای خانه ساخته شد.

طبقه اول ،روی طبقه همکف که قسمتی از آن در شیب پشته واقع شده است احداث گردیده است.نماهای شمالی و جنوبی طبقه اول ، هر دو به طور گسترده از شیشه ساخته شده اند.این در حالی است که نماهای غربی و شرقی پوشیده هستند.این نماها از چوب های پایدار و رنگی ساخته شده اند.مساحت های شیشه ای در طبقه همکف و طبقه اول ، به طور استثنا اجزای کشویی بزرگی دارند .

جزئیات فرم های شیشه ای و خطوط پایینی و بالایی ، در حالت مینیمم نگه داشته می شوند.