صندلی هایی که در ICFF Editors awards برنده شدند!!!

این جایزه ای است که هر سال ICFF بعد از شناسائی و دعوت از طراحان و تولید کنندگان درجه یک به محل “Javits Center” و سپس از میان ایشان توسط چشمان تیزبین متخصصان در ۱۶ بخش مختلف برندگان را مشخص می نمایند ، که یکی از این بخشها صندلی می باشد.

طراحی جوان از چین در سال ۲۰۱۴، با طرحی به غایـت زیبا و قوی از یک صندلی، جایزه بهترین طراحی صندلی روز از نمایشگاه نیویورک در خصوص ظرافت و زیبائی را دریافت کرد. ICFF:International Contemporary Furniture Fair شامل بخش های مختلف از جمله طراحی مبل، صندلی، غرفه، فرش و کفپوش و … میباشد که Austin Yang در قسمت طراحی صندلی برنده این جایزه در سال ۲۰۱۴ شد.

AUSTIN YANG
اعتقاد دارم که یک طرح خوب می تواند کیفیت زندگی مردم را تغییر دهد ، واقعیـت زیبائی یک پدیده و یا یک فضا ، نه در مورد این است که چقدر زیبا به نظر می رسد ، بلکه در لحظاتی است که مردم به آن عکس العمل نشان می دهند (مردم را تحت تاثیر قرار می دهد ) .
من خواستار آن هستم که از طراحی به عنوان یک ابزار قوی برای درک دنیا و تفاوت میان پدیده ها از دیدگاه غیر معمول بهره برداری نمایم .

تحصیلات :
۲۰۱۱-۲۰۱۰ دانشگاه واترلو در کانادا در رشته “BACHELOR OF BUSINESS” .
از ۲۰۱۲ – ۲۰۱۵ در بخش هنری دانشکده طراحی پاسادنا در کالیفرنیای آمریکا در رشته “ENVIRONMENTAL DESIGN” تحصیل نموده است .