صندلی مدرن

زمانیکه یک طراح تصمیم می گیرد شیئی را خلق کند، موارد زیادی می تواند الهام بخش وی در طراحی باشد اما هرگز مشخص نیست چه چیزی در چه زمانی الهام بخش وی خواهد بود.

از نظر وی دوچرخه وسیله ای است که به کمک آن کاربران می توانند یک رابطه ی یکپارچه بین بدن خود وجاده احساس کنند و انعکاس آن درطراحی دوچرخه توسط لوله هایی که به صورت یکپارچه و بی واسطه به یکدیگر متصل شده اند و جهت بهبود عملکرد وزیبایی همواره در حال تغییر هستند نشان داده شده است.

این صندلی چوبی مدرن که درآن سعی شده یکپارچگی حفظ شود مجهز به یک تکیه گاه یک تکه خمیده ی چوبی است و یک صندلی کاملا بدون درز می باشد.