صندلی خلاقانه

طراح فرانسوی Marc Venot یک صندلی راحتی به نام Quetzal را با الهام از پرنده ای به همین نام خلق کرده است.

در تصویر زیر بعضی از ایده هایی که الهام بخش طراح بوده اند را مشاهده می کنید.