شرکت نورپردازی

شرکت نورپردازی  Artemide ایتالیا با همکاری معماران گروه Big لامپهایی را به شکل حروف الفبا طراحی کرده است.

این لامپها حاصل نگاه خلاقانه ی گروه Big به یک فونت جدید است که به عنوان یک ماژول روشنایی در قالب های منحنی وصاف قابل استفاده می باشد. به کمک سیستم مدولار این لامپها به راحتی می توان کلمات را نوشت.این لامپهای نوآورانه ی جدید زیبا به تازگی در طی هفته ی طراحی میلان ارائه شدند.

این سری نورپردازی با تناسبات هندسی دقیق خود قابل استفاده در پروژه های نوری بیشماری با ساختار ساده ویا پیچیده می باشند.

قطعات منحصربه فرد ، توسط مفاصل الکترومغناطیسی پنهان ، به یکدیگر متصل شده اند و بنابراین هیچ گونه ناپیوستگی و سایه در حروف دیده نمی شود.اتصالات تعریف شده برای این قطعات بسیار ساده بوده و حداکثر ترکیب و پیکربندی آزاد را تضمین می کند. در ضمن نور ساطع شده از این قطعات بسیار مناسب بوده و در عین پخش نور بالای قطعات آن ، آزاردهنده نمی باشد و در ضمن سایه ای نیز ایجاد نمی شود. می توان گفت دلیل این امر طراحی فوق العاده و پردازش نوردر هسته ی مرکزی است.

این لامپهای زیبا می توانند ابزاری برای نوشتن و بیان افکار باشند و حداکثر قدرت انتشار ماژولها ۵در آن متر می باشد.