سونایی با منظره زیبا و مسحور کننده

سونا! درست شنیدید. معمولاً طراحی یک سونا از جمله نادر ترین و غیر معمول ترین عناوینیست که در مجله ها و سایت های مربوط به معماری و دکوراسیون داخلی به چشم میخورد؛ اما وقتی صحبت بر سر ایده ها و خلاقیت های جدید و کارآمد باشد، ممکن است هر مطلبی را شامل حال شود.
یکی از این ایده ها و خلاقیت ها توسط شرکتی کانادائی روی طراحی یک سونا اجرا شده است.

همانطور که گفته شد، خیلی رایج نیست که طراحی داخلی سونا های مختلف را به وفور در مجلات علمی معماری ملاحظه کنیم ، در ابتدا به نظر می رسد که چه المان نو و خاصی می توان در طراحی یک سونا ایجاد نمود ، اما این شرکت در طراحی خاص خود ابتکارات جالبی به کار برده است .

سونائی که ملاحظه می کنید اخیرا در یکی از جزایر خصوصی نزدیک به شمال تورنتو با استفاده از چوب بسیار لطیف و طراحی و اجرا شده است به نحوی که به نظر می رسد که نماد جدیدی از غارهای دریائی را به تجسم آورده است . این سونای بسیار زیبا به صورت پیش ساخته تولید شد و با قایق به جزیره انتقال یافت . طراحی با سلیقه و روانی که انجام شده است به طور محسوسی با فضای بیرون از سونا کنتراست برقرار نموده است، تا حدی که وقتی از پنجره به بیرون نگاه میکنیم، چنین به نظر می رسد که خلیج در محاصره قراردارد .