سرپناهی برای کشاورزان و مبتلایان به بیماری ایدز

در مجموعه طرحهای توسعه ی جامعه ، گروه بین المللی معماری JSC  با همکاری مرکز تحقیقات و توسعه ی بهداشت عمومیCOHED طرحی نو به نام خانه ی بطری را دریک جامعه ی روستایی و با رویکردی به بیماری ایدز ارائه کرده است .هدف از ساخت این پروژه بهبود کیفیت کشاورزی ، تقویت ارتباط در جامعه و کمک به مبتلایان و احیای رابطه آنها با اجتماع می باشد.

این پناهگاه در منطقه ای در ویتنام و در کنار سدی واقع شده است که هر ساله ۱۲ طوفان در این محدوده اتفاق می افتد و بنابراین ساخت و ساز در این منطقه با چالش بزرگی مواجه است .معماران این پناهگاه به درستی دریافته اند که این ساختمان بایستی پاسخگوی بلایای طبیعی منطقه باشد.

برای ایجاد سازه ای پایدار در مقابل بلایای طبیعی از فونداسیونی که از یک سری لوله های بتنی تشکیل شده برای اتصال سازه به زمین استفاده شده است.ساختار اصلی این سازه از بامبو می باشد که به عنوان متریالی پایداردر طبیعت شناخته شده و یکی از متریالهای بومی در این منطقه نیز می باشد.سقف این خانه به کمک ۳۰۰۰ بطری پلاستیکی ساخته شده است.
این کلبه علاوه بر اینکه به عنوان مکانی امن برای مبتلایان ، جهت رسیدن به آرامش و تعامل با محیط استفاده می شود ، مکانی برای نگهداری از بذرهای گوجه فرنگی و استراحت کشاورزان نیز می باشد.