رستورانی در آسیا

استودیو تحقیق طراحی(DRS) برای رستوران ALTO در هنگ کنگ یک طراحی داخلی معاصر انجام داده است.پروژه آلتو اولین پروزه رستوران این استودیو درآسیا می باشد.استودیو DRS  بر اساس چهار عنصر آب،خاک،باد و آتش سعی برایجاد فضای داخلی چشمگیر وقابل توجه که سمت تاریکتر طبیعت را آشکار می کند،داشته است.

با توجه به ایده امروزی آلتو از سیخ های کباب پز کلاسیک ،هر یک از مبلمان ها و اسباب واثاثیه با دقت به گونه ای انتخاب شده اند که با عناصر طبیعی هماهنگ بوده و اجزای معمولی را به خارق العاده تغییر شکل دهند.

تام نیکسون از پس زمینه تک رنگ برای نمایش و قاب وسیعی از فضا و بافت های خام داخلی استفاده کرده است.سطح گسترده ای از ۲۳۰ چراغ کوچک طلایی –بزرگترین در نوع خود در جهان-بالای قسمت اصلی رستوران قرار گرفته و درخشش گرمی را ایجاد کرده و انعکاسی پرزرق و برق به فضای غذا خوردن می دهد.الوارهای چوبی و مشکی میز ها وصندلی ها حالت گداخته و آتش گونه لوازم جانبی و اتصالات برنجی به کار رفته در فضا را تشدید می کنند.