راهروی مبهم یکی از دفاتر سوییس با نقاشی آنامورفیک

در تصاویر زیر ببینیم که چگونه نقاشی آنامورفیک  دکوراسیون فضای شرکت معروف و معتبر VF را به یک راهرو مبهم تبدیل  می کند. نقاشی آنامورفیک  یکی از تکنیک های هنر نقاشی  هست که در این سبک ، نقاشی ها فقط از یک زاویه خاص به شکل اصلی و معقول دیده می شود و در زوایای دیگر  اشکال درهم و ظاهرا بی معنایی را به نمایش می گذارند. این تکنیک نقاشی ، با علم فیزیک و قوه باصره تلفیق شده و سبک خاص خود را ایجاد کرده . تصاویر زیر می تواند به درک بهتر این شیوه نقاشی کمک کند.

وقتی دراین راهرو شروع به راه رفتن می کنیم اشکالی که به عنوان نقاشی دیواری مشاهده می کنیم تغییر شکل پیدا می کند .
شرکت گرافیتی مشهورایتالیایی TRULY DESIGN خالق این کار بوده که به راستی که با کشیدن دایره های بزرگ دراین نقاشی آنامورفیک فضای متفاوت و عجیبی را برای دفاتر ستاد VF در سوئیس ایجاد کرده است.
در این تصاویر فرم دایره، در انتهای راهرو قابل مشاهده است، به تدریج که به سمت جلوی درب راه می رویم این شکل دایره به یک ترکیب تشکیل شده توسط عناصر هندسی انتزاعی تبدیل می شود.