دیوارنگاری یا گرافیتی چیست؟ و از کجا به وجود آمد؟

دیوارنگاری   یا  گرافیتی به تصویر کردن نقش‌ها، اشکال، حرف‌ها، نشانه‌ها، نمادها، الگوها و کلمه‌ها بر روی دیوارها و یا هر مکان عمومی‌ای که بتوان از آن به عنوان مکانی برای نوشتن، نقاشی، کنده‌کاری و خط‌کشی کردن استفاده کرد، گفته می‌شود.

 

 

دیوار نوشته‌ها از دوران باستان به عنوان مثال یونان باستان، امپراطوری‌هایروم، چین و ایران وجود داشته‌اند.

در دوران مدرن نگارگری
به ویژه نگارگری با افشانه یا رنگ پاش و قلم موها بیشترین کاربرد را در ترسیم
دیوارنگاشته‌ها دارند. در بیشتر کشورها نقاشی کردن و یا کشیدن هر علامت و تصویری
بر روی دیوارها و یا املاک متعلق به افراد بدون جلب رضایت آنان کاری غیرمجاز و
جرمی دارای پیگرد قانونی به شمار می‌آید.

برخی از اوقات، این
کار دربردارنده پیام‌های سیاسی و اجتماعی و حتی فرهنگی و ژانری کامل از بیان هنری
مبتنی بر سبک نقاشی روی دیوار با رنگ پاش است. گه گاه دیده شده است که از این هنر خیابانی برای بیان نظرات مردم در مقابل ظلم و ستم استفاده شده است.

با توجه به رشد زیاد این سبک از هنر های اعتراضی و با وجود استعداد های فراوان موجود در کشور در این زمینه، می توان با استفاده از این ظرفیت ها و جهت دادن به این گونه هنرمندان برای زیبا سازی هرچه بیشتر شهر ها اقدام کرد.