دیزاین خانه

Materium خانه ای را در سنگاپور طراحی کرده است که از ویژگی های آن داشتن یک صفحه بزرگ است که اجازه ورود نور را به داخل خانه می دهد و در عین حال حریم شخصی افراد را حفظ می کند. دیزاین خانه راه حلی برای یک مشکل عمومی در ترکیب بندی خانه های این منطقه خاص است.

این خانه ی نیمه مجزا ، از طرفی به همسایه خود چسبیده است و از سویی دیگر با همسایه خود ۴ متر فاصله دارد.قوانین برنامه ریزی محلی،این ۴ متر را به عنوان حداقل فضای مجاز تصریح می کنند.اغلب صاحبان خانه بیشتر از این مقدار حداقل را ، به دلیل آن که موجب کاهش عرض خانه می شود را جایز نمی شمارند و همان ۴ متر فاصله را رعایت می کنند.با نیاز داشتن به نور و تهویه از این محدوده، مسئله حریم شخصی آفراد مطرح می شود. دیزاین خانه باید به گونه ای انجام شود که مشکل را به حداقل برساند.

این طرح با ایجاد یک صفحه که اتاق خواب ها در پشت آن قرار می گیرند امکان بهره بردن از منظره را فراهم می سازد.

این نمای کناری از روی همکف ، با بلوک های بتنی پیش ساخته پوشیده می شود.این بلوک ها ، دیواری متخلخل می سازند که مانند یک فیلتر جوی عمل می کنند ودر نتیجه گرمای استوایی داخل ، خارج شده و تهویه به صورت طبیعی انجام می پذیرد.این بلوک ها، به ضخامت ۱۰۰ میلیمتر ، نه تنها محدوده ی نما را می سازند بلکه با شکست نور روزانه، آن را به داخل پخش می کنند.

در داخل ، دیوارهای صفحه ای L شکل فضاهایی را برای ساکنان می سازند که شامل نشیمن،سالن غذاخوری و سالن استراحت خانواده می باشد.

طراح سعی داشته اشت بیشترین میزان ورود نور را با استفاده از متریالی که امکان دید به داخل را نمی دهد دردیزاین خانه تامین کند و بااستفاده ازاین پنل موفق به انجام آن شده است.