دیزاین خانه کوچک

خانه MJEبه طراحی PKMN architectures ساخته شده است. او از فضایی کوچک خانه ای با امکانات یک خانه بزرگ و راحت برای ساکنین آن فراهم کرده است. این کار نمونه ای موفق از دیزاین خانه کوچک خلق کرده است.

Maria Jose و Enrique در مکزیک زندگی می کنند اما زیاد به اروپا مسافرت می کنند.آن ها می خواستند خانه دوم، مناسب با خودشان و در عین حال خانواده شان را در اتریش داشته باشند. یک خانه کوچک می توانست نیاز آنها را برطرف کند به شرط این که به گونه ای هوشمندانه طراحی و دکورشود.

از میان اسباب چرخان این خانه کوچک ، دو اتاق خواب آن می توانند در عرض یک دقیقه باز و بسته شود.در واقع سه موقعیت پیش می آید.یا خانه دو اتاق خواب دارد یا یکی و یا بدون اتاق خواب است.

بنابراین این خانه می تواند مکانی برای برپایی یک مهمانی، در یک فضای بزرگ ،برای افراد جوان خانه باشد و یا مکانی آرام ،برای Maria Joe و Enrique وقتی که تنها هستند باشد.

داشتن اتاقی به مساحت تقریبی ۵۰ متر مربع، در یک خانه ۷۰ متر مربعی ، لوکس به نظر می رسد.

به گفته طراح این پروژه در این نوع خانه ها،ما سیستم هایی سیار طراحی می کنیم.ما مفهوم سنتی اتاق را، با ایجاد فضاهایی که با استفاده از ایما و اشاره های ساده قابل تبدیل هستند،تغییر می دهیم.ما با ایجاد بیشترین بازده ممکن در خانه، ارزش خانه و فرصت استفاده بیشتر و راحت از فضاهای خانه را افزایش می دهیم.

با توجه به سیستم چرخان در این خانه هر روز میتوانیم فضای داخلی آن را به گونه ای متفاوت مشاهده کنیم و این تنوع باعث ایجاد احساس لذت و دوری از یکنواختی معمول یک خانه کوچک می شود.

برای تغییر شرایط داخلی خانه نیاز به صرف انرژی زیادی نیست و دیواره های متحرک آن به راحتی این امکان را فراهم می آورند که فضای داخلی به شکل های مختلف و جالب تبدیل شود.

با توجه به این ویژگی می توان فضای داخلی خانه را بر حسب هر نیازی و با توجه به افراد حاضر در آن تغییر داد.

معمار: PKMN architectures
موقعیت: Salinas, Asturias, Spain
مساحت:۷۰ مترمربع