دکور کتابخانه

خانه های مدرن دیگر به اتاق نشیمن،اتاق خواب و سرویس بهداشتی خلاصه نمی شوند، عنصری که امروزه خانه ها را منحصر به فرد می سازد یک اتاق تلوزیون یا یک کتابخانه است.

در این پست چند نمونه از کتابخانه اعم از مدرن و سنتی که به خانه ی شما جلوه ای خاص می بخشند، به نمایش می گذاریم.

داشتن کتابخانه نه فقط به خاطر جلوه ی خاصش مفید است بلکه نشان می دهد شما چقدر برای کتاب های خود ارزش قائلید. پس چه خانه ای بزرگ دارید و چه کوچک،حتما برای یکی از آنها جایی را در نظر بگیرید.

با افزایش دفتر کارهای خانگی نیاز به این کتابخانه ها روز به روز بیشتر می شود اما لازم نیست که این جزء محبوب خانه، یک اتاق کامل را به خود اختصاص دهد، هر جای کوچکی هم پتانسیل کتابخانه شدن را دارد.

دکر کتابخانه به سبک سنتیدکر کتابخانه به سبک سنتی

دکور کتابخانه های سفارشی

دکور کتابخانه های سفارشی

دکر کتابخانه برای فضاهای کم

دکر کتابخانه برای فضاهای کم

دکور کتابخانه در سبک های خلاقا

دکور کتابخانه در سبک های خلاقا

دکور کتابخانه با حداقل طبقات

دکور کتابخانه با حداقل طبقات