دکور خانه

دکور خانه ی زیر اثری زیبا از معمار مجارستانی، Antti Lovag است. وی معتقد بود که خانه شخصی و فضای خصوصی افراد بایستی محلی برای رهایی و آزادی باشد و استفاده از این مفهوم به خوبی در پروژه های وی آشکار است.این کانسپت مجسمه وار،که مجتمعی مسکونی است،  برای یک فرد ماجراجو و خیر به نام Pierre Bernard  درمکانی واقع در جنوب فرانسه به نام Théoule Sur Mer  طراحی و ساخته شد.

Antti Lovag با الهام از حرکات و ژستهای بدن انسان و به کمک فرمهای پیازی شکل به طراحی این ساختمان پرداخت. وی در حین ساخت و ساز این پروژه در محل زندگی می کرد و با مطالعاتی که روی زمین انجام داد به این نتیجه رسید که بهتر است در سازه این ساختمان از یک چهارچوب انعطاف پذیر آهنی بهره گیرد و در نهایت به کمک یک لایه بتونی به طراحی خاتمه بخشد.

مراحل ساخت این پروژه در سال ۱۹۷۰ به پایان رسید. این خانه دارای فضاهای خصوصی و مشترک برای زندگی چهارنفر می باشد.۴۰ سال بعد معماری فرانسوی به نام Odile Decq مامور بازسازی خانه ی برنارد شد واین پروسه ۵ سال به طول انجامید.وی با استفاده از رنگهای جسورانه و پرجنب و جوش به فضاهای مختلف این خانه هویت بخشید.

هرسال به مدت حداکثر ۶ ماه خانه ی برنارد از یک معمار برای اقامت در این خانه دعوت می کرد و نظرات خلاقانه ی معماران مختلف در طول این مدت کامل کننده ی معماری این خانه و محیط اطراف آن بوده است.در ضمن هنرمندانی که بورس تحصیلی دریافت می کردند علاوه بر اقامت در این خانه می توانستند از کارگاههایی که در سال ۱۹۷۰ توسط antti lovag به عنوان محل کار استفاده می شده ، بهره ببرند . این ساختمان در حال حاضر برای بازدید عموم باز است.

به مناسبت بازگشایی این خانه عکاسی به نام yves gellie مجموعه ای عکس از تصاویر اصلی که بر روی فرم و رنگ ساختمان تمرکز ایجاد کرده تهیه کرده است.در این مقاله تصویری رابطه بین هنر و معماری از طریق توجه به ماهیت و شکل فضا به خوبی ارائه شده است.