تزیینات داخلی متفاوت ساختمان خدمات اجتماعی

تصاویر زیر مربوط به آخرین  پروژه ی معماری به نام Yong Ju Lee است که به تازگی به پایان رسیده و در آن به گونه ای متفاوت و کاربردی به تزیینات داخلی ساختمان پرداخته شده است.
 

در این پروژه که در واقع بازسازی یک مرکز خدمات اجتماعی است دیواری با استفاده از تخته سه لا طراحی شده که سرتاسر آن پوشیده از شیارهایی موازی هم است که امکان قرارگیری طبقات را متناسب با خواست و سلیقه ی کاربر ممکن می سازد.ضخامت شیارهای تعبیه شده در این دیوار درست برابر با ضخامت طبقاتی است که درآنها قرار می گیرند.و در واقع طبقات به راحتی می توانند در ریلی که در آن قرار می گیرند حرکت کنند.