دکوراسیون مغازه

شرکت طراحی داخلی uchida shanghai واقع در چین ، طراحی دکوراسیون مغازه ی جواهرفروشی iyo boueki را به تازگی به اتمام رسانده است.

طراحی داخلی این مغازه ی جواهرفروشی به سبک چینی انجام شده است.سبک چینی طرفدار سادگی انرژی و طبیعت است. اصل مهم ، پیدا کردن مکان مناسب برای هروسیله ای است و برقراری اعتدال میان انرژی ها بسیار مهم است. چینی ها بسیار ازفنگ شویی بهره می برند. عناصر مهم در فنگ شویی آب، آتش، چوب و فلز است. مهمترین اصل جلوگیری از انباشتگی و بی نظمی است. رنگ های مورد استفاده مشکی ،طلایی، زرد و قرمز است.
در دکوراسیون این مغازه ی جواهر فروشی جهت دیزاین کف از متریال بومی چین به نام بامبو ، به ضخامت ۱۹ میلیمتر استفاده شده است.تمام مبلمان و المان های به کار رفته در طراحی داخلی این مغازه با استفاده ازمتریال های طبیعی ساخته شده اند و این موضوع خود نشان دهنده ی تکنیک و سبک معماری داخلی چینی است.