دکوراسیون مدرن رستوران ها

دکوراسیون مدرن زیر با نام رستوران-داروخانه شعبه ی ۲ نتیجه ی همکاری هنرمندی به نام Damien Hirst و دوست قدیمی اش سرآشپز Mark Hix  می باشد.نام این دکوراسیون برگرفته از نصب و راه اندازی قطعات هنری توسط این هنرمند از سال ۱۹۹۲ و نیز دکوراسیون شعبه ی یک این رستوران در Notting Hills  است.

دامین هیرست در حال حاضر یکی از معروف ترین هنرمندان مفهومی جهان است که درآثارش به مسئله بیماری ومرگ جانداران توجه ویژه ای می کند. نمونه دکورهای طراحی شده توسط این هنرمند برای رستوران داروخانه در حراج ساتبی لندن با قیمتی معادل یازده میلیون و یکصد و سی و دو هزار و یکصد و هشتاد پوند انگلیس به فروش رسید.منتقدان حامی هنر “دامین هیرست” معتقدند که او هنرمندی باهوش و باذوق است که توانسته راه جدیدی برای بازآفرینی آثارهنری بیابد و هنر را به زبان انسان عصر تکنولوژی ترجمه کند.

این رستوران – داروخانه با تمی هنری ، در یک گالری در خیابان نیوپورت لندن واقع شده و از ۲۳ فوریه ی ۲۰۱۶ به روی عموم بازاست.از جمله ویژگیهای این دکوراسیون مدرن که از سری کارهای نمادین هرست می باشد طراحی ویترین های دارویی در کنار دیوارها ، استفاده از کاغذ دیواری با طرحی از کپسول و دارو ، منبت کاری طرحی پروانه ای در کنار پنجره ها ، تصاویر حک شده مربوط به DNA روی شیشه ها و کانتری با طرح کپسول است.از طرح کپسول های رنگارنگ در کف و روی مبلمانها نیز استفاده شده است.

این گالری تحقق آرزوی دیرینه ی هیرست در به اشتراک گذاری مجموعه ی هنری اش با عموم مردم است.دکوراسیون مدرن این رستوران در واقع نمایشی از تلفیق عشق به ، غذا ، هنر علوم پزشکی و دارویی است.دراین رستوران در طی روز و زمانی که گالری باز است و شب هنگام که گالری تعطیل می شود غذاهای سنتی بریتانیایی و اروپایی سرو می گردد.