دکوراسیون داخلی ۲۰۱۵

در این خانه ۳۹.۶    متری، به وضوح نوری   که از بالکن وارد خانه شده و به آن روشنایی می بخشد را   می توان احساس کرد .در دکوراسیون داخلی این منزل مسکونی،چوب به عنوان مصالح اصلی در نظر گرفته شده است.

اتاق نشیمن و اتاق غذاخوری ، در سمت راست ورودی خانه ، در آینده یاد آور خاطرات بسیاری از خانواده خواهند بود.بنابراین طراح تصمیم گرفت از چراغ های روشن در اتاق غذاخوری ، در هماهنگی با بافت های ساده و دو بعدی از نوعی چوب درخت، رنگ سبز، و دیوارهای ساده ولی شادی آور سفید رنگ آمیزی شده استفاده کند.

معمولا یک خانه برای رسیدن به فضاهای لازم طراحی می شود(سه اتاق خواب،یک اتاق غذاخوری و یک اتاق نشیمن به همراه یک انباری).اما طراح این خانه، بیشتر به این موضوع توجه کرد که خانه برای ساکنان آن لذتی بصری ایجاد کند.

پله های گردشی اصلی با یک راه پله ادغام می شود و به پاگرد واقع در اتاق خواب می رسد که دارای یک انباری است.

به منظور حفظ حریم شخصی ، طراح در گوشه کمد اتاق از آینه استفاده کرد که از طریق آن منظره ی اتاق نشیمن و اتاق غذاخوری دیده می شود. بر اساس نظر طراح ، اتاقWashitsu ، برای فعالیت های خانواده، در زیر اتاق اصلی قرار گرفت و سرویس بهداشتی در تراز پایین تر از انباری قرار گرفت.

برای استفاده بیشتر از فضاها، طراح از زیر پله ها نیز راهرویی ایجاد کرد و با کمد بندی دیوار زیر پله ها، در ارتفاع بین پاگرد بالایی و پاگرد پایینی فضا ها را گسترش داد.

در همه بخش های خانه قفسه هایی طراحی شده است.