دکوراسیون داخلی پذیرایی John Lincon

این خانه در زمان جنگ جهانی دوم توسط John Lincon ساخته شد.وظیفه نوسازی این ساختمان بر عهده Joeb Moore و همکارانش قرار گرفت.

در حالی که بسیاری از ویژگی های اصلی ساختمان به همان شکل قدیمی باقی مانده است، این خانه به سبک خانه های معاصر تغییر دکوراسیون داد.در طراحی دکوراسیون داخلی پذیرایی در این ساختمان از عناصر طبیعی مثل سنگ و چوب به وفور استفاده شده است.این کار در راستای ارتباط داخل و خارج این ساختمان با هم بوده است.

یک کمد سیاه رنگ فلزی روی یکی از دیوارها طراحی شده است که با صفحات چوبی، سختی و صلب بودن بیش از حد فلز تعدیل شده است.

یک دیواره سنگی پوشیده شده از سنگ گرانیت از میان فضای خانه عبور کرده است.

در طراحی فضای داخلی این مجموعه فضای نشیمن بالاتر از فضای آشپزخانه و غذاخوری قرار رفته است.