دکوراسیون داخلی ساختمان

دکوراسیون داخلی ساختمان ممکن است با اهداف مختلف صورت گیرد. گاه فضابرای یک خانواده دکور می شود و گاه برای استفاده عموم . طراحی و دکوراسیون فضای عمومی منجمله فضای رستوران ها و کافی شاپ ها از جمله بخش های دکوراسیون داخلی ساختمان است که جذابیت بسیار زیادی دارد و می تواند منجر به موفقیت یا عدم موفقیت صاحبان کسب وکار شود . دراین جا طراحی رستورانی ساده ولی وسوسه انگیزرا مشاده خواهید کرد.این یک پروژه برای رستوران غذای ژاپنی Gurume می باشد.نام این رستوران برگرفته از کلمه “Gourmet” ، به معنای لذیذ است.

صاحبان رستوران می خواهند طراحی این رستوران ساده و در عین حال وسوسه انگیز باشد.
اتصال دو اتاق پیوسته، موجب ایجاد سه فضای مشخص شد.تالار اصلی، فضای خصوصی و نیز محل فروش غذای سنتی Sushi.

درتقسیم بندی فضا بزرگترین این فضاها شامل میزهای دسته جمعی پیچ در پیچ است که واکنش مردم را بر می انگیزد.
فضای خصوصی ، تونلی است با طاق های سرپوشیده چند تکه ، که در سرتاسر زیر سقف آن چوب Cumaru به کار گرفته شده است.طراحی داخلی این فضا با دقت و وسواس به تفکیک فضاها و ایجاد هویت خاص برای هریک پرداخته است.

در محل فروش sushi میزهایی قرار داده شده است که از مشتریان دعوت می شود تا غذاهایی که آماده می شوند را ببیند.

مصالح استفاده شده در این پروژه ، مس اکسید شده و چوب است که یاد آور فرهنگ ماهیگیری، قایق و کشتی هستند.در ضمن کاشی های به کار گرفته شده در کف، دست ساز با رنگ هایی خنثی هستند تا بیشتر تمرکز روی مس های اکسید شده و چوب های به کار گرفته شده باشد.