دکوراسیون داخلی آشپزخانه

دکوراسیون داخلی آشپزخانه از موارد مهم است خصوصا از زمانی که سبک آشپزخانه ها به مفهوم باز و یا Open آمیخته شده است و در مواردی از این هم فرا تر رفته و به نحوی با بخشهای پذیرائی و نشیمن آمیخته شده است و حداقل بیشترین نمایش را در خانه دارا می باشد ، حتما توجه کرده اید که در هنگام ورود به آپارتمان های مدرن بیشترین بخشی که نظر را به خود جلب می نماید آشپزخانه و ملحقات آن می باشد و از سوی دیگر نیز بیشترین زمان زندگی و یا بهتر بگوئیم بیشترین زمان بیداری در خانه ، حول و حوش آشپزخانه می گذرد و به همین علت نیز دکوراسیون داخلی آشپزخانه از ابعاد مهم دکوراسیون خانگی می باشد.

در حقیقت دکوراسیون داخلی آشپزخانه به دو منظور انجام می گردد ، اولا منظور عملیاتی و استفاده از دکوراسیون انجام شده در جهت راحتی انجام کار در محل و دوم زیبا سازی و ایجاد لذت از زیبائی های ایجاد شده می باشد.

البته در بیشتر موارد زیبائی در اولویت است و تا جائی که به عملکرد دکوراسیون در استفاده بهینه از امکانات لطمه ای وارد ننماید به طراح اجازه داده می شود که نسبت به زیبا سازی و بدعت در عمل اقدام نماید.

در سبک کلاسیک بیشتر از خطوط استفاده می شود و کمتر از قوس ها بهره می گیرند و رنگها نیز بسیار متفاوت از رنگهای بکار رفته در آشپزخانه های مدرن می باشد.

در اینجا همانگونه که قبلا هم ذکر کردیم ارتباط میان فضای آشپزخانه با سایر مکانهای جانبی برقرار گردیده است و با یک نگاه وحدت گرایانه که بنگریم تقریبا فاصله و فرقی میان آشپزخانه و نشیمن و نهارخوری مشاهده نمی شود ، ضمن آنکه در اینجا تلفیق ظریفی نیز میان سبکهای مدرن و کلاسیک انجام شده است که آزار دهنده هم نیست.

در اینجا هم با استفاده ساده از متریال طراح به صورتی نامحسوس آشپزخانه را به میان خانه کشانده است و چنان همه چیز به خوبی اجرا شده است که هیچ کاستی مشاهده نمی شود.

در اینجا هم دکوراسیون داخلی آشپزخانه به کانتری زیبا با کروی مدرن خاتمه یافته است و با قرارگرفتن سینک و گاز در کنار و در امتداد هم کانتر جالبی طرح شده است به نحوی که همه عملیات در حضور میهمانان به اجرا گذاشته می شود.

و اینهم دکوراسیون داخلی آشپزخانه ای که به صورت کاملا کلاسیک طراحی و اجرا شده است ، در صورتیکه کمی دقت نمائید مشاهده می نمایید که حتی داخل ویترین ها هم به زیبائی با گیلاس های کریستال تزئین شده است.

طراحی دکوراسیون داخلی آشپزخانه به صورت کاملا مدرن و با استفاده از متریال های گلاس که زیبائی کاملی را ایجاد نموده است ، استفاده شده است.

و این دکوراسیون داخلی آشپزخانه جذاب است گرچه به صورت نیمه کلاسیک کابینت ها طراحی شده اند اما سقف با استفاده از چوب به صورت سنتی ضمن تضادی که ایجاد نموده است زیبائی را نیز به همراه دارد.

این آشپزخانه که دکوراسیون داخلی آن تقریبا در یک کانتر خلاصه شده است و با صندلی های کانتر ویژه ای که ساخته شده است ، چشم نواز به نظر می رسد.

سه تصویر آخر را به آشپزخانه های مدرنی اختصاص داده ایم که با استفاده از قوس در کانتر ها هر یک به نحوی زیبائی خود را به رخ می کشند.

و این کانتر قوسی زیبا که تمامی دکوراسیون داخلی آشپزخانه را تحت الشعاع خود قرار داده است.

و تلفیق استیل و قوس اجرا شده در کانتر که زیبائی و ظرافت خاصی به طرح داده است.