دکوراسیون اتاق پذیرایی بتنی

این خانه با صفحه منحنی بتنی ساخته شده است.در طراحی دکوراسیون اتاق پذیرایی سعی شده است با حفظ سادگی، صمیمیت در فضا حفظ شود.

در این خانه که در دهلی هند طراحی شده است بخش هایی مانند سینمای خانگی،استخر و فضایی برای ورزش در نظر گرفته شده است.اولین نکته در طراحی این خانه ارتباط فضای داخل آن با طبیعت اطراف آن است که گروه معماری ۴۲mm توجه ویژه ای به این موضوع داشته اند.
معماران تصمیم گرفتند مجموعه ای از ساختمان های مختلف را در کنار یکدیگر بسازند تا نیاز مشتریان برای عملکردهای مختلف را برطرف کنند.
دو ساختمان وجود دارند که یکی برای بخش ورزشی و دیگری برای تئاتر خانگی طراحی شده اند.

دیواره بتنی منحنی شکل به داخل ساختمان کشیده شده است و بخشی از دیواره های داخل را تشکیل داده است.کف ساختمان بتن صیقل داده شده است.

در طراحی دکوراسیون داخلی یک بخش منحنی شکل چوبی، قسمت استراحت و نشیمن را تشکیل می دهد.

در قسمت نشیمن یک پیشخوان نیز قرار داده شده است.

در بخش ارتباط دو ساختمان، یک دیوار چوبی با یک ورودی بزرگ وجود دارد.

در سمت دیگر ساختمان،سینمای خانگی با مبلمانی راحت طراحی شده است.

ساکنین در خانه از همه طرف به طبیعت بیرون دید دارند.