دکوراسیون اتاق نشیمن

در اغلب خانه ها دکوراسیون فضای نشیمن به گونه ای است که تلویزیون در معرض دید قرار دارد.اما اگر عده ای موافق این مطلب نباشند و نخواهند تلویزیون همیشه در نمای فضای نشیمن دید شود،چه باید کرد؟

پانلها و کمدهایی وجود دارند که می توانند تلویزیون را در مواقعی که مورد استفاده قرار نمی گیرد از نظر پنهان کنند. Massimo Castagna یکی از طراحانی است که مجموعه ای از طبقات و پانل های کشویی را برای همین منظور طراحی نموده است.

این مجموعه ی زیبا برای کمپانی تولیدکننده ی ایتالیایی به نام Acerbis طراحی شده است. زمانی که از تلویزیون استفاده نمی شود این مجموعه درست مانند یک قطعه ی دکوراتیو عمل کرده و سایرین نمی توانند حدس بزنند که پشت آن یک تلویزیون پنهان شده است.پشت پانلهای کشویی علاوه بر تلویزیون فضاهایی برای نگهداری از سیستمهای صوتی و سایر تجهیزات مربوطه نیز تعبیه شده است.