دهکده کودکان درجیبوتی

دهکده بین المللی کودکان (SOS Kinderdorf) برای جلوگیری از فروپاشی خانواده ها و مراقبت از کودکانی که خانواده های خود را از دست داده اند و یا در معرض خطر هستند فعالیت می کند.این تیم با جوامع و ایالتها و گروههای مختلفی همکاری می کنند تا از حفظ حقوق کودکان در سرتاسر دنیا اطمینان حاصل نمایند.تمام فعالیت هایی که برای تشکیل این دهکده ها درگوشه کنار دنیا انجام می شود به کمک حمایتهای سخاوتمندانه حامیان و شرکتهای بزرگ صورت می پذیرد.

جمهوری جیبوتی ،کشوری است در شاخ آفریقا. پایتخت این کشور شهر جیبوتی با ۴۰۰٬۰۰۰ نفر جمعیت می‌باشد. دسترسی آسان جیبوتی به آب‌های بین‌المللی از یکسو، و ارتباط زمینی آن با کشورهای مرکزی قاره آفریقا از سوی دیگر، بر اهمیت راهبردی آن افزوده‌اند. خاک جیبوتی به هیچ رو مساعد کشاورزی نیست و مراتع طبیعی کمتر از ۵ درصد از خاک این کشور را تشکیل می‌دهند. جیبوتی از دو بخش کوهستانی و فلاتی تشکیل شده و ارتفاعات شمالی آن تا حدودی پرباران است، ولی در نقاط دیگر آن فقط هنگام وزش بادهای موسمی، بارندگی صورت می‌گیرد. این سرزمین در سایر مناطق آب و هوای گرم و سوزان دارد ودر معرض خشکسالی است.

تیم طراحیUrko Sanchez Architects با همراهی گروه SOS Kinderdorf (دهکده جهانی کودکان) برای طراحی یک مجتمع مسکونی از ۱۵ خانه که در آن هرچه بیشتر به برنامه های خانوادگی پرداخته شود رایزنی کردند.معماران قبل از طراحی از سیستمهای این مجموعه حمایتی اطلاع داشتند، در مورد جامعه ای که پروژه قرار است در آن واقع شود،در مورد سنتهای عشایری و چادر نشینی و وضعیت آب و هوایی شدید منطقه آگاهی یافتند.معماران شروع به تحقیق و پیدا کردن مسکنهای سنتی در فرهنگها و وضعیت آب و هوایی مشابه کردند و در نهایت تصمیم گرفتند مدینه ای با واحدهای مشخص و منحصربه فرد ایجاد کنند.

این مدینه شامل سه بخش است.بخش اول شامل یک محیط امن ، بدون اتومبیل ، که خیابانهای باریک و مکانهای مربعی شکل آن مکانی مناسبی برای بازی کودکان است این بخش مدینه کودکان است. بخش دوم مدینه ای با مقدار زیادی فضای بازاست ،فضاهای عمومی وخصوصی به وضوح تعریف شده است.در بخش خصوصی فضاهای داخلی و خارجی درهم ذوب شده اند و به ساکنان اجازه می دهد به زندگی در خارج از خانه نیز ادامه دهند.بخش سوم مدینه ای است با گیاهان مختلف که در آن ساکنان تشویق به مراقبت از گیاهان خود و بهره مندی از آن می شوند.از نظر توزیع،تمام خانه ها از یک طرح خاص پیروی می کنند ولی در روشهای مختلف مرتب شده اند،نزدیک به یکدیگر قرار دارند،روی یکدیگر سایه روشن ایجاد می کنند و در فواصل آنها کوچه ها در نظم ایجاد شده اند.تهویه طبیعی و سایه خورشید به دقت مورد مطالعه قرار گرفته است.