دفتر امواج در توکیو

دفتر nendo در نزدیکی رودخانه Meguro در توکیودر طبقه پنجم از یک ساختمان قدیمی واقع شده است.قطره های کوچک،آب اقیانوس های بزرگ را می سازند.دانه های کوچک شن،ساحل های زیبا را،لحظه های کوتاه شاید بی ارزش به نظر برسند.اما یک دنیای زیبا را می سازند..شعار این شرکت این است زمان نمی ایستد و لحظه ها می روند قدر زندگی و باهم بودن را بیشتر بدانیم .

این دفتر نیاز به فضاهای مختلفی مانند فضای کار ،فضای جلسه،فضای مدیریت،فضای انبار و…داشت.آنها می خواستند طراحی داخلی طوری انجام شود که علاوه بر اینکه این فضاها به صورت تفکیک شده هستند، ارتباط بین آنها وجود داشته باشد.برای رسیدن به این هدف تقسیم بندی فضاها به کمک دیوار هایی که منحنی وار برش خورده است انجام شده است.

به کمک این تکنیک علاوه بر اینکه تعداد فضاهای بیشتری برای این دفتر طراحی شده است .تعداد دیوار کمتری نیز وجود دارد.کارمندان می توانند بین فضاها حرکت کنند از میان دیوار ها در قسمت موجی شکل عبور کنند .فضاهایی که نیاز به آرامش بیشتری دارند بین پرده نازکی از نوع پلاستیک که نوعی عایق صوتی نیز می باشد محصور شده است.بنابراین در این فضاها علاوه بر اینکه آنها می توانند در آرامش کار کنند احساس انزوا نیز نمی کنند.هنگامی که شما می ایستید و کل فضارا نگاه می کنید اینگونه به نظر می رسد که مردم و کارمندان و قفسه ها نمایان و ناپدید می شوند گویی که بین امواج شناورند.