خانه بازی مینیمال

طراح بارسلونایی،David Lamolla، مجموعه ای از خانه های بازی مینیمالیستی را با الهام گرفتن از معماری ژاپنی طراحی کرده است.

قسمت بیرونی بادوام این خانه بازی آن را ایده ال برای قرار دادن در حیاط خلوت کرده است حتی برای زمانی که باران می بارد.

ورژن ماکسی این خانه دارای دو طبقه می باشد که توسط پله های داخلی به هم متصل شده اند.

اکثر پنجره ها ثابت و غیر قابل باز شدن می باشند غیر از یکی از آنها که باز و بسته می شود.

در ورودی به طور خاص برای کودکان طراحی شده است، برای امنیت بیشتر،در سمت بیرون باز می شود و از حفاظ انگشت در قسمت لولای در استفاده شده است.

طراح:David Lamolla of SmartPlayhouse
منبع:http://www.contemporist.com