خانه ای دوست دار محیط زیست

گروه Jamison Architects ، خانه Bach House واقع در Queensland,Australia را طراحی کرده اندکه نمونه ای بسیار خوب از بهره گیری مناسب از محیط زیست و استفاده از منابع طبیعی برای خودکفایی ساکنان آن است

Bach House طوری طراحی شده است تا از قسمت منحصر به فرد سایت که در مرکز آن درختی قدیمی ۱۰۰ ساله انجیر وجود داشت، بهترین استفاده را کرده و این یادگار طبیعی، نقطه تمرکز طراحیشان شود.

ساختمان چشم انداز وسیعی دارد و چمن در اطراف محوطه آن درفضای بزرگی گسترده شده است.چشم انداز های سمت درخت انجیر و تپه های دور شمالی طوری تداوم پیدا کردند که در طرح طولی ساختمان،فضای زندگی و سالن ها رو به شمال و محوطه های مرطوب ساختمان رو به جنوب باشند.

در امتداد طول، حیاط وجود دارد که محل وزش باد است و بهترین بهره مندی از روشنایی طبیعی و تهویه هوا را خواهد داشت.

یکی دیگر از جنبه های منحصر به فرد این سایت، وجود نهری است که سایت را تقسیم بندی کرده است. لبه اتاق خواب اصلی در بالای نهر معلق است تا صدای آب روان شنیده شود و با این کار ارتباط قوی تری با چشم انداز زیبای سایت پیدا می کند.

خانه علاوه بر اینکه براساس قوانین طراحی محیط زیستی بنا شده، کاملا خودکفا ( خارج شبکه) است و همه ی سرویس های اصلی خودش شامل تولید انرژی خورشیدی ، دفع فاضلاب در محل و جمع اوری آب باران را فراهم می کند.