خانه ای با طراحی منحصر به فرد

این خانه در روی یکی از پنج تپه Khakriv و بین خانه های آپارتمانی کم توسعه و منطقه ای شبیه به روستا واقع شده است.خانه درست در مقابل تپه مرکزی قرار گرفته است.

یک ریل راه آهن نیز در امتداد دره ای که بین تپه ها واقع است عبور می کند.در این مکان که در کنار کلیسا واقع شده است می توان از مناظر زیبای مرکز شهرنیز لذت برد.

در این خانه، بخش های خصوصی و عمومی در تعادل با یکدیگر قرار دارند.در حقیقت این خانه شامل سه واحد مجزا است که هر عضو خانواده فضاهای مستقل و خصوصی خود را دارند.نسل جوان دارای استودیوی خصوصی ،با دسترسی مستقل و همچنین تراس های خصوصی هستند.

فضای زندگی جمعی در مرکز خانه ، با اتاق نشیمن تابستانی ، مکانی برای ارتباطات اجتماعی است.اتاق های ابزار و گاراژ این خانه ، بر روی تراز سطح زمین واقع شده اند.تمام مکان های اصلی روی ترازی بالاتر قرار گرفته اند که هم امتداد با باغ هستند.در نتیجه تمام قسمت های این خانه ، روی همین تراز واقع شده اند.به جز یک پاویون با ارتفاع کم که از آن جا می توان به تماشای کلیسا و مناظر مرکز شهر نشست و نیز مطالعه کرد. این پاویلیون یک اتاق مهمان و پنجره ای سقفی برای تراز های پایین تر از خود نیز دارد.

در این خانه، فضاهای مختلف بیرونی وجود دارند.از آن جمله:یک سقف نیمه باز با استخر و محلی برای استراحت،زمینی باز برای بازی در مقابل آن، بعلاوه یک قسمت خصوصی تر در باغ و نیز یک فضای سبز در پشت خانه ، که از اتاق خواب اصلی می توان به آن جا دسترسی داشت.