جلبک می تواند همان منابع تجدید پذیری باشد که برای تامین انرژی به دنبال آن بوده ایم.

انرژی متراکم و مواد غنی موجود در این جلبک ها منبعی تجدید پذیر است که کاملا دست نخورده باقی مانده است.برای نشان دادن این پتانسیل jacob douenias تاسیساتی را ایجاد کرد که آن را “موجودات زنده” نامید که در آن مبلمان به گونه ای طراحی شده اند که نوعی همزیستی بین انسان و میکروارگانیسم به وجود می آورند.در این مجموعه سه ایستگاه طراحی شده اند که عبارتند از:یک اتاق نشیمن،یک بخش غذاخوری و یک آشپزخانه که برای هرکدام از آن ها بیوراکتور مختلفی برای عملکرد مشخص در هر فضا طراحی شده است.برای هرکدام از این سه فضا تنظیمات و طراحی متفاوتی در نظر گرفته شده است که قابل مدیریت و تغییر است و با استفاده از آن ها می توان نور و دمای بخش مورد نظر را کنترل کرد.

این بخش های شیشه ای مسوول گرما و نور در اتاق هستند که در آن photobioreactorها گرما، نور، ذخیره هوا، مواد مغذی و …را فراهم می کنند تا جلبک داخل آن بتواند زنده بماند.تمام سیستم به وسیله ۱.۲ مایل سیم کشی و لوله کشی به شبکه پشتیبانی اصلی در آشپزخانه متصل شده است که در آن هر یک از ۹ مجرا می توانند به صورت جداگانه تنظیم شوند.۱۸ سوپاپ نایلونی پرینت سه بعدی شده در بخش پشتیبانی قرار گرفته اند تا زمانی که جلبک ها به اندازه کافی برای تامین انرژی متراکم شدند امکان برداشت آن ها را فراهم می آورند.سازنده این مجموعه امیدوار است که طراحی آن ها به عنوان سخت افزاری ساختار شکن در ساختمان های جدید برای ادغام میکروارگانیسم و زندگی مردم استفاده شود.با استفاده از این سیستم در بخش انرژی و هزینه صرفه جویی قابل توجهی ایجاد می شود که علاوه بر این از انرژی تجدید پذیر موجود استفاده می شود و زندگی راحت و در ارتباط با طبیعت شکل می گیرد.

در این فضای طراحی شده تنظیمات شیشه های حاوی جلبک به وسیله سیم کشی و لوله کشی های متصل به آن ها از بخش پشتیبانی قابل مدیریت است که باعث کم و زیاد شدن گرما و نور ساطع شده از آن ها می شود.استفاده از جلبک در ظروف شیشه ای به عنوان انرژی تجدید پذیر برای استفاده درون محیط زندگی و استفاده برای نور و دمای محیط ایده ای نو است که توجه بسیاری از طراحان و حامیان حفظ و صرفه جویی در انرژی را به خود جلب کرده است و امید است با حمایت و سرمایه گذاری بیشتر این ایده ادامه پیدا کرده و به نتایج مطلوبی برسد که بتوان از آن به عنوان طرحی قطعی و مطمئن در منازل و فضاهای عمومی استفاده کرد.
طراح:jacob douenias
منبع:http://www.designboom.com