جادوی دسته صندلی

طراحی مناسب و دلنشین با توجه به اصول زیبایی شناختی و ارگونومی عوامل اصلی ارتقاء کیفیت زندگی کاری هستند. صندلی اداری یکی از اجزای اساسی در محل کار است و انتخاب یک محصول مناسب تاثیر مستقیم برسلامتی کاربر و آرامش فضای کاری دارد.

استودیو طراحی ایرلندی Perch ،مجموعه مبلمان مدولاری تحت عنوان Float ،را طراحی نموده ،که به شما اجازه می دهد،صندلی خود را در اطراف حرکت داده و با همکاران خود به راحتی ملاقات داشته باشید .در این نوع طراحی حداکثر استفاده از دسته صندلی شده است ،علاوه بر این امکان چیدمان در مدلهای مختلف با توجه به مکان قرارگیری صندلی ها و وسعت فضا وجود دارد.