توالت فرنگی

توالت فرنگی زیر که توسط دو دانشجوی دانشگاه هادرسفیلد انگلیس به نام های Gareth Humphreys و Elliott Whiteley طراحی شده ، یک توالت فرنگی تاشو با ویژگی های خاص است.

این توالت فرنگی به گونه ای طراحی شده که سایز آن کوچک می شود و در زمان ایستاده تنها یک سوم فضای استاندارد را اشغال می کند در ضمن مکانیسم کارکرد آن بگونه ای است که تا ۵۰ درصد در مصرف آبی که برای شستشوی آن استفاده می شود صرفه جویی می گردد.
در توالت فرنگی منازل یکی از قسمت هایی که آب را ذخیره می کند مخزن توالت می باشد.هر فرد در سال میانگین ۱۴۰/۴۹ لیتر آب را از مخازن توالت های فرنگی استفاده می نماید که با توجه به این موضوع ، تکنولوژی جدید تخلیه ۳ و ۶ لیتری، در مدل های استاندارد ایجاد شده است. این مدل به گونه ای طراحی شده که تنها ۲.۵ لیتر آب در هر بار سیفون کشیدن مصرف می‌کند، مصرف کمتر آب با قرار دادن یک لوله u شکل در زیر توالت فرنگی امکانپذیر شده است.

فریم داخلی طراحی شده برای این توالت ، کاسه ی آن را در مکانی مناسب نگه داشته و چرخش آن را به صورت درست و کامل و دقیق تضمین می کند.این فریم همچنین انقباض های جزیی که ممکن است هنگام ساخت این کاسه توالت چینی اتفاق بیافتد را مرتفع می سازد.پانل های بیرونی به گونه ای طراحی شده اند که به آسانی جدا می شوند بنابراین امکان نصب آسان ، تعمیر و تعویض در آن فراهم شده است.