تزیین اتاق خواب

قراردادن تخت خواب بر روی سطحی که کمی از کف اصلی بالاتر است(پلت فرم)، یک راه موثر جهت تعریف فضا و همچنین تزیین اتاق خواب و جایگزینی مناسب برای تشکهای بهاری است.

در ادامه ی این مطلب ۸ مدل مختلف از تزیین اتاق خواب به کمک این روش (استفاده از پلت فرم ) را مشاهده خواهید کرد.

در تصویر زیر فضای خواب با قرا گیری روی پلت فرم از فضای اتاق جدا شده و تا حدی توسط لبه های چوبی محصور شده است.

در تصویز زیر با قرارگیری تشک روی پلت فرم چوبی، جلوه ای روستیک به فضای معاصر اضافه شده است.

در تصویر زیر با قرارگیری تشک روی پلت فرمی چوبی که اطراف آن توسط لامپ هایی تزیین شده است، فضایی منحصر به فرد و آرامش بخش جهت استراحت ایجاد شده است.

در این اتاق خواب با قرارگیری تشک روی پلت فرم به خوبی فضای کار و استراحت از یکدیگر تفکیک شده اند و ستونی که در وسط اتاق قرار گرفته در ترکیب با پلت فرم معنا پیدا کرده است.
در تصویر این اتاق خواب پلت فرمی که در وسط جهت قرارگیری تشک طراحی شده توسط مناظر اقیانوس در اطراف احاطه شده است و فرد با قرارگیری در این اتاق دقایقی منحصربه فرد را تجربه خواهد کرد.

در این تصویر نیز فضای خواب با قرارگیری تشک بر روی پلت فرم به خوبی ازسایر فضاها تفکیک شده است.

تصویر زیر مربوط به هتلی است که پلت فرم اتاق خواب آن متناسب با نام هتل به صورت منحنی طراحی شده است.

در تصویر زیر پلت فرم به کمک نورهایی در بالا و پایین آن تزیین شده است. به کمک این نورها فضای خواب به شکلی شناور به نمایش درآمده است.