تزیینات سرویس بهداشتی

اگر به فکر بازسازی و تغییر آرایه‌گری سرویس بهداشتی خانه خود هستید و یا با کمبود جا و بی‌نظمی در سرویس بهداشتی مشکل‌دارید نیاز به هزینه زیاد نیست و با استفاده از وسایل موجود و کمی رنگ و حوصله می‌توانید به‌راحتی آن را به بهترین نحو بازسازی کنید و تزیینات سرویس بهداشتی خود را کامل کنید.
زیبایی و نظم سرویس بهداشتی به‌خصوص در فضاهای کوچک ممکن است سخت و چالش‌برانگیز باشد اما با ترکیب درستی از وسایل، نور، رنگ و تزیینات می‌توان به‌راحتی به دکوراسیون و کارایی دلخواه رسید. استفاده از رنگ و نور مناسب تأثیر بسزایی در زیبایی و حتی بزرگ یا کوچک نشان دادن فضا دارد که به‌راحتی می‌تواند هنگام بازسازی رعایت شود.
همچنین معمولاً در سرویس بهداشتی وسایلی مانند حوله و مسواک موردنیاز هستند و گاهی چگونگی قرار دادن آن‌ها که هم استفاده راحت باشد و هم از نظم و زیبایی نکاهد کاری دشوار به نظر می‌آید اما با استفاده از وسایل ساده و ارزان موجود در خانه هم می‌توان به‌خوبی نظم و کارایی را ایجاد کرد.
در زیر چند نمونه و ایده برای تزیینات و مرتب کردن سرویس بهداشتی نشان داده‌شده است.

استفاده از نردبان برای تزیینات سرویس بهداشتی

استفاده از نردبان برای تزیینات سرویس بهداشتی

استفاده از چهارپایه برای زیبایی و نظم سرویس بهداشتی

استفاده از سبد‌های حصیری برای مرتب کردن و زیبایی سرویس بهداشتی

استفاده ساده از چهارچوب چوبی به عنوان کمد و برای مرتب کردن سرویس بهداشتی

استفاده از سبد برای تزیینات سرویس بهداشتی