تزیینات خانه

معماری Klopf ، سبک های معاصر تزئینات خانه را به خانه ای سنتی در کالیفرنیا اضافه کرده است.

این کار در هماهنگی بین مالک و طراح Tanja Digrande ،کمک می کند با تزیینات خانه تضادی بین خانه و متعلقات قبلی آن به وجود آید.در بیرون، فضایی به شکل مکعب سیاه ساخته شده است که حسی صنعتی را القا می کند.

فضای داخلی خانه، به طور کامل به زندگی و فضاهای باز ساده اختصاص داده شده است.اتاق خواب اصلی ، به همراه سرویس بهداشتی و حمام باز اصلی ،در طبقه بالا قرار گرفته اند.از طریق یک راه پله مارپیچی ، می توان از بیرون به سقف دست یافت که این راه پله مارپیچی می تواند موجبات سرگرمی مهمانان را فراهم آورد.

فضای سرویس بهداشتی شامل دیوارهای خاکستری،نرده های فلزی و پنجره هایی از کف تا سقف می باشد که به نور طبیعی اجازه می دهد تا به داخل وارد شود.

نمای خانه به رنگ سیاه است که همانگونه که گفته شد متعلق به سبک صنعتی است و درتقابل با تزیینات خانه قراردارد.

فضای باز و منظره درتقابل با رنگ سیاه خانه نمای چشمگیری را به وجود آورده است.