نمایشی انتزاعی از واقعیتهای معماری

جنگلهایی بتنی از برج ها ، ساختمانها و سازه های معماری این بار سوژه ی یکی از عکاسان خلاق ساکن بیروت به نام Serge Najjar شده است.

از زاویه ی دید این عکاس ، مجموعه ای با تصاویری انتزاعی ،صحنه هایی غریب و در کل لحظاتی مملو ازلذتی بصری ایجاد شده است.
وی در ارتباط با این مجموعه ی خلاقانه می گوید: ” من هر شنبه سوار بر ماشینم در شهربه صورتی غریزی به جستجوی مناطق ناشناخته می پرداختم و پس از پیدا کردن مکان موردنظر،منتظر می شدم که نوری ، یا منظره ای مرا به خود جذب کند و هرآنچه در ذهن انتظار داشتم اتفاق بیافتد.”

عکسهای این هنرمند در اکثر موارد نشان از توجه و تمرکز به جزییات معماری و هدف وی نزدیک شدن به فضایی انتزاعی در دنیایی واقعی است.به طور کلی می توان گفت این هنرمند به دنبال دیدن دنیای اطراف به گونه ای متفاوت است.

این عکاس هنرمند با ایجاد ترکیبی هنرمندانه و متفاوت از هندسه ی ساختمان و شکل ساده ی درب ها و پنجره ها ، متریالها ، رنگها و سایه ها و….نمایشی انتزاعی و متفاوت از معماری را ارائه کرده است.