ترکیبی از سادگی خط خالص و پیچیدگی طرح

این طراحی بسیار زیبا و ساده یک صندلی است از طراح معروف ایتالیائی “Arya Alfieri ” Italian designer Arya Alfieri has created the Maya Chair.

این صندلی که مایا نام دارد، ضمن سهولت و سادگی در تولید اوج راحتی در یک نشیمن را به ذهن متبادر می نماید .

صندلی مایا
صندلی مایا

به گفته طراح این صندلی، مایا از برخورد بین دو جهان به دنیا آمده است، هدف از انتخاب مواد و رنگ طناب بیشتر جهت برقراری ارتباط شخص استفاده کننده با ساختار کلی این صندلی بوده است.

صندلی مایا
صندلی مایا

مایا مناسب برای استفاده در محیط داخلی و فضای باز. و همچنین در ۲ سایز برای بزرگسالان و کودکان قابل ساخت می باشد.

صندلی مایا
صندلی مایا

این صندلی به نوعی طراحی شده است که توسط بزرگسالان و کودکان قابل استفاده می باشد، و شامل یک ویژگی تغییر می باشد که با توجه به ساختار مایا با چرخش صندلی و معکوس شدن آن و در نتیجه کم شدن ارتفاع صندلی برای کودکان نیز قابل استفاده می باشد. (ارتفاع بالغ ۴۵ سانتی متر، ارتفاع ۲۷ سانتی متر کودک).