بیمارستان کودکان بومرنگ

ضرورت به کارگیری رنگ، فرم و فضا به عنوان عامل مؤثر در بهبود و مداوای بیماران امری اجتناب ناپذیر است.دانشمندان سعی می کنند از کودکان برای تحقیقات خود در زمینه ی رنگ استفاده کنند، زیرا کودکان تحت تأثیر آموخته های خود قرار ندارند و این مسئله موجب به حداقل رساندن عوامل بیرونی است. به دلیل حساسیت موضوع، طراح گرافیک محیطی باید زمینه ی مطالعاتی و تحقیقاتی در مورد رنگ و فرهنگ، روانشناسی رنگ ها و درک فضایی از رنگ داشته باشد، تا به نتایج مفیدی در کاربرد رنگ و فرم و ابعاد در فضای طراحی برسد.

شناخت ویژگی های روحی و روانی کودکان در گروه های مختلف سنی، از طریق شناخت خط و رنگ، فضا و فرم، به طراح کمک می کند تا با روحیات آنان آشنا شده و به برقراری ارتباط با این مخاطبان و به وجود آوردن فضایی مناسب برای آن ها کوشش کند. در گرافیک محیطی، برای ایجاد ارتباط بصری با مخاطبان، طراح گرافیک باید پیام رسان باشد؛ پیامی هدف دار درجهت شناساندن محیط. اما پیام و کاربردی بودن آن یکی از ابعاد قضیه است. از ابعاد دیگر آن جنبه ی زیبایی شناسانه و کوشش برای زیبایی و مطلوب کردن محیط است. پس فرم های گرافیکی علاوه بر انتقال پیام به بیننده که با علائم و سمبل ها مطرح می گردد، می تواند در قالبی دیگر نیز، تزئین و زیبایی و بعد عاطفی و روانی محیط را دگرگون کرده و آن را برای مخاطبان دل نشین کند.
بیمارستان کودکان بومرنگ ،فضای بصری، آموزشی، تعاملی و سرگرم کننده در تورنتو است. این فضا برای کودکان نو پا، کودکان و نوجوانان که همراه با والدین خود مراجعه می کنند،طراحی شده است.با توجه به اینکه این فضا برای این گروه سنی طراحی شده است. دیدگاه های کودکان و نوجوانان از انواع زمینه های فرهنگی، نصب و راه اندازی سیستمهای عجیب و غریب و بازیگوش به محیط زیست گنجانیده شده است،

تم ها، روی “طبیعت” و “بازی” متمرکز است. سایه گرافیک و چشم انداز موج دار در سراسر راهروها، اتاق پزشکی و پذیرش مورد استفاده قرار گرفته است. ستون مدور در قسمت پذیرش چیزی شبیه به یک درخت است که کودکان می توانند روی برگهای آن اسم خود را بنویسند یا نقاشی کنند.
انواع اشکال، بافت و رنگ برای تحریک بصری برای کودکان مراجعه کننده به درمانگاه وجود دارد. زیبایی وجذابیت و صمیمیت کلی فضا اجازه می دهد بیماران جوان و بزرگسالان در حالی که در یک محیط پزشکی هستند،احساس راحتی داشته باشند

مکان اجرا پروژه : Toronto, Canada
سال : ۲۰۱۴
مشاور طرح(معمار) :C& Partners Architects Inc