بازسازی خانه

این خانه ی یک طبقه ای دوران ویکتوریا، در ملبورن استرالیا، ، با طراحی t به خانه ای دوبلکس با سبک معاصر تبدیل شده است. طرح بازسازی خانه به گونه ای هوشمندانه و بسیار جذاب انجام شده و الگویی مناسب برای این گونه تغییرات ایجاد کرده است.

بازسازی این خانه ی جالب با یک رویکرد جامع انجام شده است و فضاهایی مثبت ، متناسب با سبک زندگی معاصر ایجاد می کند.

این خانه ی ساده یک طبقه دوران ویکتوریا ، با دو اتاق خواب ویک حمام به یک دوبلکس شیک و مدرن با سه اتاق خواب و دو حمام که به Albert Park اختصاص دارد تبدیل شده است. بازسازی خانه آن را قابل سکونت برای زندگی امروزی کرده ولی درعین حال برای قدمت و سابقه تاریخی آن نیز ارزش متناسب قائل شده است.

درپروژه بازسازی خانه برنامه ریزی فضاها، پارامتری کلیدی در طراحی این پروژه ، با توجه به طبیعت مرزهای موجود بود.

طراح خانه می گوید ما این خانه ی باز را طوری بازسازی کردیم که از نور آفتاب ،از طریق پنجره های آن استفاده حداکثر شود و با کف پوش های بازتاب دهنده و المان های طبیعی بسیار ، حس زندگی در این فضا افزایش یابد.

دربازسازی خانه از کلیه امکانات مناسب برای حفظ جلال و شکوه خانه و درعین حال راحتی و آرامش ساکنین استفاده شده.

بازسازی فضای اتاق خواب هماهنگ با سایر فضاهای خانه انجام شده است.

فضای سرویس بهداشتی و حمام نیز از امکانات مدرن و مناسب روز در بازسازی بهره برده اند.

تقابل نمای خارجی خانه با فضای داخلی آن درعین حال که بیانگرتفاوت است اما به گونه ای هوشمندانه و زیبا با هم سازگار شده و بازسازی خانه را به مطلوب ترین نتیجه رسانده است.