بازسازی خانه با هدف بهبود کیفیت زندگی محرومان

از نیازهای اولیه هر انسانی برخورداری از مکانی مناسب برای زندگی است. این نیاز شامل کیفیت مکان زندگی هم می‌شود که تأثیر بسیاری در کیفیت زندگی و حال روحی افراد دارد . این سازمان خیریه در آسیب‌پذیرترین جوامع زندگی افراد را با بازسازی خانه آن‌ها بهبود می‌بخشد.

Rebuilding Together نام سازمان مردم نهادی درامریکاست که برای حمایت از محرومان از طریق بهبود فضای زندگی آنها تاسیس شده است . اعضای این سازمان عقیده دارند همه مردم باید در خانه‌هایی امن و سالم زندگی کنند و ازاین‌رو با استفاده از انجام تعمیرات و به‌خصوص تعمیرات ضروری و کارآمد کردن و ارتقا انرژی و روش‌های استفاده از آن شرایط بهتری را برای ساکنین منازل مکان های محروم ایجاد می‌کنند.در این سازمان هرساله حدود ۱۰۰.۰۰۰ داوطلب حدود ۱۰.۰۰۰ پروژه بازسازی انجام می‌دهند. بازسازی و بهبود وضعیت خانه‌های شخصی و مکان‌های عمومی به ایجاد ثبات و احیای محله‌ها نیز کمک می‌کند.

پروژه زیر به وسیله این گروه برای بهبود کیفی محله ای در شهر دنور انجام شده است که در آن داوطلبان و اهالی دست به دست هم داده و بیش از ۳۰ خانه در آن محله با همکاری داوطلبان بازسازی شد.

برخی پروژه های دیگر این گروه که از مخروبه هایی که افراد به ناچا ردرآن ساکن بوده اند محلی مناسب برای زندگی ایجاد کرده است درزیر مشاهده می کنید: