بازتاب حضور خوگر درنمایشگاه HOFEX94

خوشبختانه حضور خوگر در پنجمین نمایشگاه مبلمان اداری موردتوجه رسانه‌های خبری قرار گرفت و این امر خود نشان از ضرورت، ظرفیت و اهمیت فعالیت‌های جدی در حوزه عرضه و دسترسی به کالا و خدمات دارد که نیازمند نوآوری و استفاده از شیوه‌های جدید است. امیدوارم که دیگران نیز در این حوزه وارد شوند و به گسترش روش‌های نوین توزیع و فروش کمک نمایند، زیرا که موفقیت سرمایه‌گذاری‌های بزرگ انجام‌شده در حوزه تولید درگروگسترش سیستم‌های توزیع و فروش است.

خبرگزاری ایسنا (لینک خبر)

خبرگزاری ایسنا (لینک خبر)

خبرگزاری فارس (لینک خبر)

خبراقتصادی(لینک خبر)

صبحانه آنلاین(لینک خبر)

خبرفارسی (لینک خبر)